درباره ما

دپارتمان پویان ثبت

مجتمع پویان ثبت در تاریخ 1394 بطور رسمی فعالیت خود را در” استان یزد ” آغاز نمود.البته لازم به ذکر است موسسه پویان ثبت به صورت غیر تخصصی ازسال 1385 تا سال 1394 نیز در حوزه های خدمات ثبت شرکت و ثبت برند فعالیت نموده است. پویان ثبت طی سالهای 1385 تا 1394 فراز و فرود های بسیاری را تجربه کرده است.اما از آنجایی که همه چیز محتاج علم است و علم محتاج تجربه ،موسسه پویان ثبت توانست با تکیه بر این علم ،تجربه ، پشتکار ،انگیزه و صبر و شکیبایی بر تمامی مشکلات غلبه کرده و به جایگاه مطلوب خود دست یابد و به عبارتی مسیر خود را پیدا نماید.

  • دریافت مشاوره
  • خدمات جامع ثبتی
  • ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  • انتخاب نام شرکت و برند
  • تنظیم موضوع شرکت
  • تنظیم صورتجلسه تغییرات

چه کسانی به ما اعتماد کردند؟

مشتریان ارزشمند ما