نقل و انتقال سهام

یکی از اتفاقاتی که به کرات در شرکت های ثبت شده خصوصا سهامی خاص اتفاق می افتد نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه در شرکت ها و موسسات مختلف می باشد و هر شریک می‎تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهمش از شرکت خارج یا تعداد سهام خود را کم و ان را به دیگران واگذار نمایید سهام جمع سهم است و در حقوق تجارت سندی است که حاکی از مالکیت سهم معین در شرکت سهامی است. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‎شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

جهت  انجام نقل و انتقال سهام شرکت، در شرکتهای سهامی خاص یا شرکت سهامی عام، بنا بر تصویب اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده  یا هییت مدیره می‌بایست تشکیل شود و نقل و انتقال میان اشخاص در ان جلسه تصویب گردد و بعد از دریافت گواهی نقل و انتقال سهام شرکت از اداره دارایی حوزه مربوطه، می‌بایست در اداره ثبت شرکت محل اصلی شرکت، ثبت گردد

نقل و انتقال سهام شرکت مستلزم تنظیم سند رسمی نیست اما در مقررات قانونی تشریفاتی برای انتقال سهام بانام قرار داده شده است. درصورتی که این تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نگردد؛ چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست. باید دانست که خرید و فروش سهام شرکت سهامی در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انجام می‎شود. هر شخص حقیقی یا حقوقی می‎تواند خریدار سهم شرکت سهامی باشد.

سهام غیرقابل انتقال

مديران شرکت  بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه بموجب اساسنامه جهت دادن راي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور بانام است و قابل انتقال نيست و تا زمانیكه مديري مفاصاحساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت ننموده است سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند. (ماده۱۱۴ ل.ق)

اگر یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، می‎بایست از او سلب سِمَت شده باشد. بنابراین در این حالت، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او برابر مواد۱۱۲ و ۱۱۳ ل.ق از سوی هیأت‎مدیره یا مجمع عمومی عادی انتخاب می‎گردد.

انتقال قهری سهام

انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‎گردد. بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم‎مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‎شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود، می‎باشند.

مدارک ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت

1-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و سهامداران اعضای قبلی و جدید

2-کپی مدارک شرکت شامل روزنامه رسمی آخرین هیئت مدیره و آگهی تاسیس شرکت

3-آخرین لیست سهامداران و تعداد دقیق سهام انها مطابق با اداره ثبت شرکتها

4-گواهی نقل و انتقال سهام از اداره دارایی

5- تصویر اساسنامه شرکت

توجه: در صورت عدم داشتن گواهی نقل و انتقال سهام دپارتمان پویان ثبت اقدام به اخذ گواهی مربوطه مینماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان دپارتمان پویان ثبت کافیست عبارت (مشاوره )را به سامانه 10003440 ارسال نمایید تا کارشناسان ما در کوتاهترین زمان با شما تماس بگیرند