تغییر موضوع شرکت

موضوع شرکت هدفی است که شرکا به خاطر آن گرد هم آمده اند و یک شرکت تاسیس کرده اند. در صورتی که موضوع فعالیت شرکت تغییر کند یا موضوعات جدیدی به موضوعات پیشین افزوده گردد برای تغییر موضوع شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و پس از آن صورتجلسه تنظیم و به امضا سهامداران شرکت برسد.

نکته 1 : برای تغییر موضوع شرکت باید به مجوزی بودن یا نبودن موضوع توجه کرد و در صورت مجوزی بودن ، جواز را از سازمان مربوطه اخذ کرد.

نکته 2 : موضوعات جدید یا الحاقی باید از موضوعاتی انتخاب شود که غیر قانونی و غیر مجاز نباشند و قابل ثبت باشد.

مدارک تغییر موضوع شرکت

1-تصویر آگهی تاسیس

2-تصویر مدارک شناسایی کلیه اعضا اعم از سهامداران و اعضای هییت مدیره

3-در صورت اعمال تغییرات، کپی آخرین آگهی تغییرات

4-تکمیل فرم صورتجلسه و تحویل به کارشناسان پویان ثبت

5-اعلام موضوعات مد نظر به کارشناسان پویان ثبت

6-آخرین لیست سهامداران و تعداد سهام دقیق انها مطابق با اداره ثبت شرکتها

7-تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان دپارتمان پویان ثبت کافیست عبارت (مشاوره )را به سامانه 10003440 ارسال نمایید تا کارشناسان ما در کوتاهترین زمان با شما تماس بگیرند.