تعریف کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد دارنده کارت بازرگانی افراد حقیقی و حقوقی (شرکت ها ) هستند که قصد صادرات و واردات کالا به کشور را دارند . مرجع صدور کارت ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستان ها است

براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست مدت اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد مگر به استناد پروانه بهره برداری یا سایر مجوزها با اعتبار بالاتر صادر شده باشد  و تمدید کارت بازرگانی با تکمیل مدارک امکان پذیر میباشد.

 

شرایط اخذ کارت بازرگانی

استفاده از مزایای فراوان کارت بازرگانی نیازمند داشتن پیش نیازهایی است که مهم ترین آنها دانش حقوقی و تجاری لازم می باشد. بسیاری از شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی دیگر به منظور دریافت کارت بازرگانی با سر درگمی هایی مواجه می شوند که اغلب به دلیل عدم شناخت مسیر پیگیری و قانونی دریافت کارت بازرگانی است. بعضا حتی برخی از افراد برای دریافت کارت بازرگانی به وزارت بازرگانی مراجعه می کنند و یا به سراغ اداره ثبت شرکت ها و غیره می روند که این تنها از دست دادن فرصت است.

کارت بازرگانی همانند سایر مستندات حقوقی شرکت نه تنها اعتبار بالایی دارد بلکه استفاده از آن نیز نیازمند رعایت برخی از اصول و قوانین مرتبط می باشد. عدم شناخت صحیح از این قوانین و مقررات ممکن است نه تنها باعث سلب امتیازات و مزایای کارت بازرگانی از دارنده کارت شود بلکه برای او تبعاتی نیز به همراه داشته باشد.

کاربرد کارت بازرگانی

 • ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات
 • واردات کالا از مناطق آزاد کشور
 • اقدام به حق العمل کاری در گمرک
 • صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز
 • ثبت برند و علائم تجاری غیرفارسی

مدارک اخذ کارت بازرگانی جهت اشخاص حقیقی:

 • داشتن حداقل 23 سال تمام
 • داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت
 • داشتن سابقه تجاری مرتبط به میزان حداقل سه سال با تایید دو نفر که خود دارنده کارت بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی هستند و یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های کشور
 • داشتن مکان کسب مناسب ( ملکی یا استیجاری) جهت بازدید کارشناس اتاق
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده
 • ارائه حساب بانکی جاری معتبرو نداشتن چک برگشتی
 • ارائه عکس تمام رخ، زمینه سفید و رنگی
 • کپی سند بنام متقاضی یا اجاره نامه محضری با کد رهگیری به نام متقاضی
 • کپی مجوز فعالیت
 • پلمپ دفاتر تجاری و ارائه اظهارنامه پلمپ دفاتر
 • کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 • کپی مدرک تحصیلی متقاضی حداقل دیپلم به بالا

نکته:متولدین سالهای ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

مدارک اخذ کارت بازرگانی جهت اشخاص حقوقی:

 • کپی اظهارنامه ثبت شرکت
 • مهر و امضا فرم درخواست کارت بازرگانی
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی و دریافت گواهی سیستمی مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی
 • کپی اساسنامه شرکت
 • کپی اگهی تاسیس شرکت
 • کپی روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا تاریخ تقاضا(در صورت وجود)
 • کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
 • عکس تمام رخ، رنگی و زمینه سفید از مدیر عامل
 • کپی مدرک تحصیلی معتبرمدیر عامل( حداقل دیپلم)
 • کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان
 • داشتن حداقل 23 سال تمام مدیر عامل
 • داشتن حساب جاری شرکت نزد یکی بانک های معتبرو عدم داشتن چک برگشتی
 • کپی اجاره نامه و یا سند ملکی محل فعالیت به نام شرکت
 • کپی مجوز فعالیت
 • کد اقتصادی جدید
 • پلمپ دفاتر تجاری و اخذ اظهارنامه پلمپ از اداره ثبت شرکتها
 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هییت مدیره

مهر شرکت

 ابطال کارت بازرگانی

مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر میباشد. ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری یا اجباری باشد.

الف –ابطال اختیاری (انصراف)

اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاقهای بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمانهای بازرگانی استانها تقاضای ابطال کارت نمایند .

اشخاص حقوقی:

۱-  تقاضای شرکت
۲- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهار نامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
۳-  اظهار نامه ابطال ثبت  دفاتر تجاری .
۴- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهام عام و خاص و تعاونی ها و صورتجلسه  هیأت  مدیره برای سایر شرکتها .
۵- تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی  انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارائه مدارک مذکور در ردیفهای ۳ و ۴ نمی باشد .
۶- ارائه اصل کارت بازرگانی .

اشخاص حقیقی: :

۱- تقاضای شخص .
۲- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
۳- اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری.
۴- ارائه اصل کارت بازرگانی .

ب : ابطال اجباری:

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی میتواند رأسا” نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد میرساند . لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند ۱ ماده ۱۰ مکررات صادرات و واردات )
ضمنا” افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان بصورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می شوند . در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.
تبصره ۱ –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده ۳۰ قانون امور گمرک)
تبصره ۲- به هر جهت ابطال کارت بزرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی (معاون بازرگانی خارجی) وزارت بازرگانی انجام می شود.

 

تمدید کارت بازرگانی

مراحل تمدید کارت بازرگانی تاحدود زیادی همانند مراحل اخذ اولیه ی کارت بازرگانی می باشد. به این ترتیب که مدارکی چون حداقل مدرک دیپلم ، حداقل۲۳ سال سن، اجاره نامه ، مفاصاحساب دارایی، حسن اعتبار بانکی ، گواهی عدم سوء پیشینه و  کارت پایان خدمت یا معافی مورد نیاز می باشد .نکته مهم درخصوص تمدید این می باشد که علاوه برمدارک بالا نیاز به مفاصاحساب بیمه( درخصوص کارت های بازرگانی حقوقی )وپرداخت مالیات یک در هزار و سه در هزار کارکرد سال قبل می باشد .

 

چند نکته بسیار مهم درمورد ثبت درخواست کارت بازرگانی

 • درصورت ناقص بودن پرونده، از طریق پیامک و پست الکترونیکی به اشخاص اطلاع داده می شود تا با مراجعه مجدد، اطلاعات و مدارک را تکمیل کنند.
 • درصورت کامل بودن پرونده، از طریق پیامک و پست الکترونیکی به اشخاص اطلاع داده می شود تا با در دست داشتن اصل مدارک، جهت تکمیل ثبت نام به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یا اتاق تعاون مربوطه مراجعه نمایند
 • تا زمانی که کارت تحویل داده نشده اشخاص میتوانند با مراجعه مجدد از آخرین وضعیت درخواست خود در اتاق بازرگانی/ اتاق تعاون/ سازمان صنعت معدن و تجارت مربوطه مطلع شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان دپارتمان پویان ثبت کافیست عبارت (مشاوره )را به سامانه 10003440 ارسال نمایید تا کارشناسان ما در کوتاهترین زمان با شما تماس بگیرند.